Om Kiropraktik

Vad är Kiropraktik?

Ordet kiropraktik kommer från grekiskans chiro=händer, praktos=att göra. Syftet med kiropraktik är att återställa ledens normala rörlighet och funktion. Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och kan också verka förebyggande.

 

Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor behandlar och återställer dysfunktionella områden i bland annat ryggraden med en så kallad HVLA manipulation. HVLA står för High Velosity Low Amplitude det vill säga en snabb rörelse med lite kraft. Med hjälp av en HVLA justering  så kommer kort och förenklat nervsystemet att få information om att och återställa ledens ursprungliga funktion och få musklerna kring leden att slappna av. När ledens rörelse är återställd så kommer också smärtan successivt att försvinna. Idag finns det alltmer forskning som stödjer de teorier som tidigare funnits. Med andra ord, kiropraktik är inget flummigt eller konstigt utan kan förklaras rent vetenskapligt. Kiropraktik är fantastiskt och erbjuder dig som patient ett otroligt bra alternativ till traditionell smärtlindring och är en långsiktig lösning inte bara när det kommer till smärtan i sig utan faktiskt också orsaken till smärtan. En kiropraktor kan behandla exempelvis nackspärr, ryggskott, kronisk smärta och idrottsskador. Förutom HVLA justeringar jobbar en kiropraktor med mjukdelsbehandlingar i form av exempelvis medicinsk bindvävsmassage, triggerpunktsbehandling och manuell stretch.

 

Vanliga Frågor

Gör kiropraktik ont?

-I normala fall gör inte en kiropraktisk behanding ont. Däremot kan du vara smärtpåverkad/ha ont när du kommer till en kiropraktor 

Vad är det som låter som ett knakande ljud? 

-Det är på fackspråk en så kallad kavitation, det vill säga samma fenomen som uppstår när du öppnar en läskburk. Det är luftbubblor i ledväskan som ”knakar” när det uppstår en tryckutjämning i leden.

Vilka skador/besvär kan en kiropraktor hjälpa till med?

Ryggskott, nackspärr, tennisarmbåge/golfarmbåge, långvarig smärta i rygg, ont i bäcken/höft. Huvudvärk och spända käkar är några tillstånd som en kiropraktor kan hjälpa dig med.

 

Hur ofta bör jag gå?

Det beror lite på ditt smärttillstånd. Ofta brukar man behöva gå 3-5 gånger initalt om man har gått med sitt besvär ett tag och då även lite tätare besök. Sen kan man dryga ut besöken och gå i förebyggande syfte.